Porcelán


Dobrý den pane Böttger

Při zpracovávání tématu "Dobrý den pane Böttger" jsem narazila na informaci o věznění J.F. Böttgera saským kurfiřtem za účelem utajení v té době tak cenné informace o složení porcelánu. V této souvislosti jsem si vzpomněla na větu svého učitele keramiky, který mě nabádal, abych nezapomínala točit misky: "Z těch se napiješ, najíš i vyhrabeš díru z vězení."
Proces výroby série misek je analogií postupného hloubení jámy. Po vytlačení každé z misek byla jedna a tatáž forma zvětšena odstraněním určité vrstvy sádry. Výsledkem je sada misek různých velikostí nabízejících široké spektrum využití.


Prosím, pane Böttger...

 


Zážitky z cest

Zážitky z cest a neopakovatelné momenty života vtělené do konkrétních objektů, které společně zastávají funkci osobního deníku. Předmět vypovídá o individuálním prožitku jedné osoby, která si chtěla tyto vzpomínky uchovat.


Kynutý porcelán


Jiné

Návrh na porcelánový umyvadlo